Program Keusahawanan

28 April 2018 | Sabtu
9.30 pagi - 1.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Bedong, Kedah

Tujuan:
Tujuan program ini diadakan untuk menarik penduduk sekitar untuk datang ke pusat internet. Selain itu, peserta juga didedahkan dengan penggunaan facebook bagi mempromosikan perniagaan. Peserta juga diberi pendedahan mengenai kemudahan yang disediakan di pusat internet.

Kelebihan:
• Dapat pendedahan untuk menggunakan teknologi secara bijak melalui saluran facebook.
• Dapat mempelajari berniaga secara online bagi mempromosikan perniagaan.
• Dapat memperkenalkan pusat internet kepada penduduk setempat.

Penglibatan:
• Para peserta(Usahawan).

Perlaksanaan Aktiviti:
Aktiviti bermula pada pukul 9.30 pagi dan berakhir pada puku 1.00 petang. Peserta didedahkan mengenai cara untuk menghasilkan FB page bagi mempromosikan perniagaan mereka. Peserta juga didedahkan juga cara untuk menghasilkan gambar yang menarik produk yang ingin dipromosikan. Selesai program, peserta disediakan makanan tengah hari.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama